Informacje uzupełniające

Klienci mogą skorzystać z pomocy przy finansowaniu budowy domu jednorodzinnego. Warunkiem skorzystania z tej usługi jest udzielenie kompletnych oraz prawdziwych informacji o aktualnej sytuacji finansowej klienta.

Raty miesięczne podane przy pojedynczych domach obliczone są następująco - 0 zł (program ZEROWY WKŁAD WŁASNY) lub 28.000 zł (program MŁODA RODZINA), 40letou splatností hypotečního úvěru, úrokovou sazbou 1,84 % p.a. a  standardním provedením rodinného domu, dle Všeobecných obchodních a technických podmínek dodávek rodinných domů společnosti Ekonomické stavby s.r.o.

Dla programu Przeglądy serwisowe warunkiem jest budowa domu pod klucz realizowany przez ES (kompletna część konstrukcyjna oraz technologiczna).

Zawartość tej strony www nie stanowi ofertę (propozycję) dla podpisu umowy. Stosunek umowny powstaje oraz szczegółowe warunki zostaną określone na podstawie umowy pisemnej.

Všechny ceny, výpočty a kalkulace odpovídají podmínkám pro červenec 2021.

ES Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian