Chciałbyś mieszkać we własnym domu
Środowisko klienta

Informacje uzupełniające

Klienci mogą skorzystać z pomocy przy finansowaniu budowy domu jednorodzinnego. Warunkiem skorzystania z tej usługi jest udzielenie kompletnych oraz prawdziwych informacji o aktualnej sytuacji finansowej klienta.

Raty miesięczne podane przy pojedynczych domach obliczone są następująco - 0 zł (program ZEROWY WKŁAD WŁASNY) lub 26.000 zł (program MŁODA RODZINA), okres kredytowania 35 lat, wykonanie domu w standardzie ES Sp. z o.o. według Ogólnych Warunków Handlowo-Technicznych.

Dla programu Przeglądy serwisowe warunkiem jest budowa domu pod klucz realizowany przez ES (kompletna część konstrukcyjna oraz technologiczna).

Zawartość tej strony www nie stanowi ofertę (propozycję) dla podpisu umowy. Stosunek umowny powstaje oraz szczegółowe warunki zostaną określone na podstawie umowy pisemnej.

Wszystkie ceny, obliczenia oraz kalkulacje ważne są na marzec 2018.

ES Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian

ES sp. z o.o., ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 3A, 53-022 Wrocław, telefon: 48 71 341 01 11, telefon komórkowy: 48 510 020 623, info@es-pl.pl

Informacje uzupełniające | Klauzula informacyjna