Klauzula informacyjna

Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że:

1) administratorem moich danych osobowych jest ES sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jurija Gagarina 4, 54-620 Wrocław, KRS: 0000451131 (dalej: “ES”);

2) ES będzie przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres (rejon, ulica, numer domu, miasto, kod pocztowy, województwo), numer telefonu, adres e-mail;

3) dane osobowe są przetwarzane przez ES w celach marketingowych dotyczących promocji usług własnych ES, poprzez kontakt telefoniczny, przesłanie katalogu domów jednorodzinnych drogą pocztową oraz newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że podanie danych osobowych stanowi warunek konieczny umożliwiający przesłanie katalogu domów jednorodzinnych ES oraz korzystanie z usługi newslettera;

5) zgoda wyrażona na przetwarzanie danych może zostać w dowolnym momencie wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: info@es-pl.pl

6) dane osobowe służące do wysyłania treści marketingowych będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi newslettera, najpóźniej do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;

7) odbiorcą/ami danych osobowych będą: pracownicy lub współpracownicy administratora danych osobowych, podmiotami prowadzącymi działalność pośrednictwa finansowego w celu zapewnienia finansowania, a także podmioty przetwarzające tj. realizujące usługi na rzecz administratora (wyłącznie w niezbędnym zakresie): podmioty obsługujące i serwisujące systemy informatyczne ES;

8) będę dysponował/a uprawnieniem do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych – w celu realizacji praw należy kontaktować się poprzez adres e-mail: info@es-pl.pl

9) będę dysponował/a uprawnieniem do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych – w celu realizacji praw należy kontaktować się poprzez adres e-mail: info@es-pl.pl

10) będę uprawniony/a do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych;

11) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.